Marka Yatırım Holding banka alabilir – borsagundem.com

Marka Yatırım Holding, Türk Ticaret Bankası’nın alım süreci ile ilgili TMSF’den toplantı talep etti
Marka Yatırım Holding, Türk Ticaret Bankasının devam eden sözleşmeleri ve bağlı yükümlülükleri, hususlarının değerlendirilerek, ayrıntılı inceleme raporlarının hazırlanabilmesi ve Türk Ticaret Bankası’nı satın alma sürecinin sonuçlandırılabilmesi amacı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı’ndan toplantı talep etti.
Marka Yatırım Holding’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamaya göre, Banka’nın pay senetlerinin alınmasına yönelik Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı’na Niyet Mektubu sunulacak.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda 27 Temmuz 2017 tarihinde duyurulduğu üzere, DT DENETİM TURKEY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Şirketimiz arasında imzalanan Hizmet Sözleşmesi ile, Türk Ticaret Bankası (Banka) ile ilgili doğrudan ya da dolaylı sahip olunan hisse senetleri ve tahvillerin, Banka ile ilgili esas mukavelelerinden doğan hakların ve Banka’ya ait öz sermaye ve varlıkların (aktiflerin), birlikte veya ayrı ayrı, satın alınması veya benzeri bir yöntem ile Şirketimize veya bağlı ortaklıklarımıza devredilmesi hususlarında çalışmalar yapmak üzere DT DENETİM TURKEY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi yetkilendirilmişti.Söz konusu çalışmalar çerçevesinde gelinen aşama itibariyle,
Banka’nın pay senetlerinin alınmasına yönelik Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı’na Niyet Mektubu sunulacaktır. Söz konusu Niyet Mektubu ile a. 1913 yılında kurulmuş 1919 yılında teşekkül etmiş bir şirket olan Banka’nın süresinin uzatılması, b. Banka’nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni, c. Banka’nın tasfiyesinden dönülmesi, d. Banka’nın tüm hisselerinin tarafımıza devrinin mümkün olup olmaması, e. Banka’nın iştirak ve ortaklıklarının durumu, f. Banka’nın mevcut mevduatının akıbeti, g. Banka’nın tüm açılmış ve açılması muhtemel dava ve takip dosyalarındaki mevcut riskler, h. Banka’nın menkul ve gayrimenkullerinin akıbeti, i. Banka’nın hali hazırda mevcut çalışanlarının akıbeti, Özel Durum Açıklaması (Genel) j. Banka’nın devam eden sözleşmeleri ve bağlı yükümlülükleri, hususlarının değerlendirilerek, ayrıntılı inceleme raporlarının hazırlanabilmesi ve Banka’nın satın alma sürecinin sonuçlandırılabilmesi amacı ile, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı’ndan toplantı talep edilmiştir. Marka Yatırım Holding grubunun halen yürütmekte olduğu Garantör, Brand Plus gibi projeler ile birlikte, bankacılık sektörüne yeni bir banka modeli getirmeyi amaçlayan söz konusu Banka’yı satın alma girişimimiz ile ilgili olarak gelişmeler, KAP aracılığı ile yatırımcılarımız ile paylaşılmaya devam edilecektir.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com